Bijna de helft van de starters op de woningmarkt is al minimaal een jaar op zoek naar een nieuwe koop- of huurwoning. Bijna 60% stelt het budget tijdens die zoektocht naar boven bij. Dat zijn enkele bevindingen uit de eerste Startersmonitor.

De Startersmonitor is een nieuw jaarlijks onderzoek onder ruim 6.000 starters op de woningmarkt. Initiatiefnemers zijn onder andere het ministerie van BZK, De Hypotheekshop, Nationale Hypotheekgarantie en Vereniging Eigen Huis. Zij willen in kaart brengen wat de situatie is van starters en bijdragen aan oplossingen. In de monitor wordt ingegaan op de kansen, het budget en de zoektocht van starters die een koop- of huurwoning zoeken.

Starters hebben het zoals te verwachten niet makkelijk op de woningmarkt. De zoektocht naar een woning is vaak lang, zo blijkt uit de monitor. Van de ondervraagden zegt bijna de helft (gemiddeld 49%) al langer dan een jaar op zoek te zijn. Bij een koopwoning (50%) is dat iets langer dan bij een huurwoning (46%). Voor 13% duurt het zoeken al drie jaar of langer. 4% geeft aan binnen een maand te zijn geslaagd.

Bijna alle starters (85%) kijken voor een woning naar het woningaanbod op websites. Zes op de tien woningzoekenden schakelen hun eigen netwerk in. 20% gebruikt zijn of haar professionele netwerk en 40% zoekt met behulp van sociale media.

Ongunstig moment

Startende woningzoekenden zijn niet positief over het moment om een huis te kopen. Gemiddeld zegt 78% het een ongunstige tijd te vinden voor de aankoop van een woning. Met de stelling dat het nu een goed moment is om een huis te vinden, is 11% het ‘(heel erg) eens’, zowel bij kopers als huurders.

Starters in Utrecht schatten kans het laagst in

Per provincie zijn er verschillen tussen hoe groot starters de kans achten dat zij binnen een redelijke termijn een woning vinden. In de provincies Utrecht en Groningen denkt slechts iets meer dan een kwart (27%) dat het mogelijk is om binnen een redelijke termijn te slagen. In Limburg (42%) en Flevoland (43%) schatten starters hun kansen het hoogst in.

Budget bijstellen door schaarste

Schaarste en de prijsontwikkeling zorgen ervoor dat de startende woningzoekers hun budget naar boven bijstellen. Bij een koopwoning zegt ruim de helft (53%) tijdens de zoektocht te hebben besloten om meer geld uit te trekken. Bij 13% van deze zoekenden gaat het om een bedrag van tussen €25.000 en €50.000. Van de starters die een huurwoning zoeken, wil 67% daar na verloop van tijd meer voor uittrekken. Iets meer dan een op de tien is bereid om daar maandelijks €350 extra voor te betalen.

Bron: Vastgoedactueel