Nationale Hypotheek Garantie (NHG) maakt zich zorgen om het dalende aantal hypotheken met garantie. Het aantal afgesloten NHG-garanties daalde in het derde kwartaal met 21% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Tegelijkertijd groeit het aantal consumenten dat financieel kwetsbaar is.

Met een naar verwachting gemiddelde huizenprijs van €417.500 blijft het aantal beschikbare huizen onder de kostengrens in 2022 beperkt. Dit verklaart een deel van de daling in het aantal NHG-garanties die te zien is in de kwartaalcijfers van NHG. De kostengrens voor NHG stijgt in 2022 naar €355.000.

NHG-garantie bij geen of beperkte overwaarde

Daarnaast kiezen ook consumenten met een annuïtaire hypotheek onder de kostengrens minder voor NHG. Juist deze groep van consumenten zonder of met een beperkte overwaarde is kwetsbaar. Bij hen kan (tijdelijk) inkomensverlies, bijvoorbeeld door een relatiebreuk of werkloosheid, sneller leiden tot betalingsproblemen. In zulke situaties kan het vangnet van NHG oplossingen bieden. NHG spreekt van een zorgelijke ontwikkeling.

Minder consumenten hebben hierdoor de kans om gebruik te maken van het vangnet dat NHG kan bieden bij financiële problemen. NHG ziet het creëren van extra woningen als een belangrijke oplossing voor deze wooncrisis en is blij dat hier in de rijksbegroting voor 2022 geld voor is gereserveerd.

Vangnet voor de toekomst

Wij vinden het belangrijk dat woningfinanciering toegankelijk blijft en dat consumenten gebruik kunnen blijven maken van het vangnet dat een NHG-garantie kan bieden bij financiële problemen”, zegt Bjorn Jonkergouw, manager finance, risk, compliance & business support bij NHG. “Juist in tijden van hoge woningprijzen, overbieden en de daaraan gekoppelde risico’s is een vangnet voor de toekomst extra belangrijk.”

“Nu zien we dat kwetsbare groepen hierbij het eerst buiten de boot vallen. Dat vinden we zorgelijk. Het verhogen van de kostengrens is hiervoor in onze ogen niet de oplossing. Wij streven naar stabiliteit op de woningmarkt. Een kostengrens die zich gelijkmatiger ontwikkelt dan de woningprijzen draagt hieraan bij. Extra woningen en alternatieve woonvormen zijn hard nodig om te voorkomen dat de toegang tot woningfinanciering en de beschikbaarheid van het vangnet van NHG voor specifieke groepen onbereikbaar wordt.”

NHG ziet het creëren van extra woningen als een belangrijke oplossing voor deze wooncrisis en is blij dat hier in de rijksbegroting voor 2022 geld voor is gereserveerd.

Bron: Vastgoedactueel